Zoznamka združujúca prevažne zadaných jedincov 30+,
ktorí hľadajú únik od domáceho stereotypu.

Registrácia a odosielanie správ:
Zadarmo
Celkový počet registrácií:
47204
Online užívatelia:
114
Dnes v chat miestnostiach:
29

 

S ohľadom na charakter našej zoznamky sa aktívne snažíme, aby informácie, ktoré nám poskytnete, boli v bezpečí. Zhromažďujeme len také informácie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie chodu našej zoznamky, nevyužívame e-mailing ani iné, podľa nás nemorálne praktiky.

 

1. Účel vyhlásenia

 

V tomto vyhlásení vás chceme informovať o spôsobe, akým spracovávame vaše osobné údaje. Zdôrazňujeme, že vaše osobné údaje spracovávame v súlade s čl.  13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb.

 

2. Správca osobných údajov

 

Osoba zodpovedná za správu vašich osobných údajov je prevádzkovateľ portálu MileneckyVztah.sk, Martin Moravec, adresa K Hájku 2968, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika. Kontaktný e-mail správcu osobných údajov: info@mileneckyvztah.sk.

 

3. Naše zásady spracovania osobných údajov

 

- Údaje vždy spracovávame v súlade so zákonom

- Údaje, ktoré nám poskytnete, bezpečne uchovávame, a to VÝLUČNE len počas platnosti vašej registrácie na našej zoznamke

- Samozrejme, nezverejňujeme žiadne informácie, ktoré ste nám sami neposkytli

- Za pravosť fotografií a informácií v profiloch neručíme

- Na obchodné a štatistické účely využívame Google Analytics a Google Adwords

 

4. Druhy informácií, ktoré zhromažďujeme

 

Informácie, ktoré zhromažďujeme, zhromažďujeme VÝLUČNE s cieľom zaistiť prevádzku portálu MileneckyVztah.sk

 

a) Nezhromažďujeme informácie o ľuďoch mladších ako 18 rokov

Portál MileneckyVztah.sk je určený výlučne pre používateľov starších ako 18 rokov. Ak ešte nemáte 18 rokov, prosím, neregistrujte sa.

Ak pri kontrole zistíme, že nám poskytol informácie niekto mladší ako 18 rokov, jeho profil po tomto zistení okamžite zmažeme, a zároveň zmažeme aj všetky informácie, ktoré nám poskytol.

 

b) Informácie, ktoré nám poskytnete

Počas registrácie vás požiadame, aby ste uviedli osobné údaje – e-mailová adresa, pohlavie, bydlisko, vek, prezývka (nie vaše pravé meno). Ďalšie informácie, ktoré môžu byť citlivými údajmi, napr. aké pohlavie hľadáte, hmotnosť atď. si budete môcť upraviť po prihlásení do profilu.

E-mailovú adresu považujeme za veľmi citlivý údaj, preto vašu e-mailovú adresu môžu vidieť len VIP GOLD používatelia, a to iba v prípade, že ste so zviditeľnením vašej e-mailovej adresy výslovne súhlasili („zaškrknutie“ kolónky) pri „Súhlasím so zviditeľnením e-mailovej adresy pre VIP GOLD používateľa“. Samozrejme potom v „Upraviť profil“ máte možnosť nastaviť zneviditeľnenie e-mailovej adresy.

 

c) Informácie, ktoré získavame počas používania našej služby

Medzi ďalšie informácie, ktoré zhromažďujeme s cieľom zaistiť prevádzku portálu MileneckyVztah.sk patria:

 

Informácie o vykonaní platby

Zhromažďujeme údaje, ktoré súvisia s uskutočnením platby za VIP a VIP GOLD členstvo, t. j. číslo vášho bankového účtu, údaje súvisiace s vašou kreditnou kartou, telefónne číslo.

 

Informácie o zariadení

Prostredníctvom Google Analytics zhromažďujeme údaje o zariadení, z ktorého sa na náš portál prihlasujete (napr. druh hardvéru, verzia operačného systému).

 

Informácie z protokolu

Používaním nášho portálu automaticky zhromažďujeme určité informácie a ukladáme 

v protokoloch našich serverov. Medzi tieto informácie patria:

- bližšie informácie o tom, akým spôsobom ste použili službu (napr. vyhľadávacie otázky)

- adresu internetového protokolu

- informácie o udalostiach zariadenia, ako sú nastavenie hardvéru, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky alebo odkazujúca adresa URL.

 

Informácie o vašej polohe

Informácie o vašej polohe neukladáme, iba ju využívame na prednastavenie lokality pri registrácii.

 

Úložisko

Cez webové úložisko prehliadača (vrátane technológie HTML 5) alebo vyrovnávacie pamäte aplikácií môžeme zhromažďovať a uchovávať informácie (hlavne nastavenie) 

v miestnom úložisku vášho zariadenia.

 

Cookies

Používame súbory cookies alebo podobné technológie na identifikáciu vášho prehliadača či zariadenia. Ak sú tieto informácie prepojené s vašim účtom, pristupujeme k nim ako 

k osobným údajom. S používaním súborov cookies môžete súhlasiť pri návšteve našich stránok.

 

Čo sú to Cookies?

Cookie je veľmi malý textový súbor (cookies – množné číslo), ktorý často obsahuje jedinečný anonymný identifikátor. Keď navštívite ľubovoľné internetové stránky, počítač požiada váš počítač o povolenie takýto súbor uložiť v časti vášho pevného disku, ktorá je určená práve pre súbory cookies. 

Informácie získané prostredníctvom súborov cookies môžu zahŕňať dátum a čas vašich návštev internetových stránok, adresu jednotlivých stránky, ktoré ste si prezerali, i to, aký čas ste na nich strávili. 

 

5. Ako používame informácie, ktoré zhromažďujeme

 

Osobné údaje poskytnuté pri registrácii používateľa či pri využívaní našich služieb spracovávame s cieľom dodržať zmluvné podmienky stránok MileneckyVztah.sk i  účtovné a daňové povinnosti našej spoločnosti.

 

Informácie, ktoré pri poskytovaní všetkých našich služieb zhromažďujeme, súvisia
s poskytovaním, udržiavaním a zlepšovaním služieb, s vyvíjaním nových, na ochranu stránok MileneckyVztah.sk aj ich používateľov. Informace, které shromažďujeme ze všech našich služeb, používáme k jejich poskytování, udržování, ochraně a zlepšování, k vyvíjení nových služeb a k ochraně stránek MileneckyVztah.sk i jejich uživatelů.

 

Keď nás kontaktujete, môžeme si ponechať záznam o komunikácii, aby sme vám mohli pomôcť pri riešení prípadných problémov. Vašu e-mailovú adresu môžeme použiť na zasielanie informácií o našich službách, napríklad oznámenie o chystaných zmenách, vylepšeniach či zvýhodnených ponukách VIP členstva a zviditeľnení. E-mailovú adresu môžeme použiť aj pre zasielanie notifikácií na prichádzajúce správy vo vašom profile, či na zasielanie informácií o analýze návštevnosti vášho profilu.

 

Zasielanie informácií na e-mailovú adresu môžete kedykoľvek vypnúť tak, že nám zašlete na info@mileneckyvztah.sk žiadosť, aby sme vám nezasielali informatívne e-maily a my vašu požiadavku obratom splníme.

 

Niektoré vaše osobné údaje (napr. IP adresa) zhromažďujeme z dôvodu oprávneného záujmu, aby sme ochránili naše práva, prípadne práva a slobody tretích osôb.

Váš obsah na MileneckyVztah.sk analyzujú naše automatizované systémy, aby sme vám mohli ponúknuť relevantné služby priamo pre vás, napríklad detekciu spamu a malvéru.

  

6. Ako dlho zhromažďujeme vaše osobné údaje?

 

Osobné údaje registrovaných používateľov zhromažďujeme dovtedy, kým registrovaný používateľ nepožiada o zmazanie profilu.

  

7. Ďalší príjemcovia osobných údajov

  

Medzi ďalších príjemcov vašich osobných údajov patria subjekty, ktoré zabezpečujú správu
a prevádzku nášho portálu (technický správca, správca hostingu, správca domény) a ďalej potom subjekt poskytujúci realizáciu platieb na základe uzatvorenej zmluvy.

  

8. Prístup k vašim údajom a vaše práva

  

a) Právo prístupu

Máte právo na prístup k vašim údajom a na ďalšie informácie, ktoré s nimi súvisia. Máte právo požiadať nás o poskytnutie vašich osobných údajov v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte, ktorý umožňuje ich odovzdanie inému správcovi. Správca vám poskytne kópiu spracúvaných údajov. V prípade, že by ste si priali ďalšie kópie, tie už môžu byť spoplatnené.

 

b) Právo na opravu

Ak si budete priať niektoré údaje, ktoré ste nepresne uviedli, opraviť, máte právo poskytnúť túto informáciu správcovi a ten je povinný bez zbytočného odkladu tieto údaje opraviť.

 

c) Právo na vymazanie

V prípade, že sa rozhodnete pre vymazanie vašich údajov z portálu MileneckyVztah.sk, je správca bez zbytočného odkladu povinný zabezpečiť vymazanie všetkých údajov, ktoré sa vašej osoby týkajú. Toto právo nemožno uplatňovať v prípade, keď je spracovanie vašich osobných údajov potrebných na splnenie právnej povinnosti správcu, na účely archivácie vo verejnom záujme, na obhajobu právnych nárokov či v ďalších prípadoch, ktoré GDPR stanovuje.

 

d) Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v prípade, keď ste vzniesli námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo ak popierate presnosť uvedených osobných údajov.

 

e) Právo na prenos údajov

Od 25. mája 2018 budete mať za určitých okolností nárok na vyžiadanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli (v štruktúrovanej, často používanej a strojovo čitateľnej forme) a tieto použiť inak alebo nás vyzvať, aby sme tieto údaje odovzdali tretej strane podľa vášho výberu.

  

9.  Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

  

Ak ste nám na spracovanie vašich údajov poskytli súhlas, ste oprávnení tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie tohto súhlasu nemá vplyv na spracovanie vašich údajov
v priebehu času, keď bol váš súhlas platne udelený. Odvolanie vášho súhlasu bude mať vplyv len na spracovanie vašich údajov na konkrétny účel alebo účely, na ktoré bol udelený. Nemá však vplyv na spracovanie vašich osobných údajov na iné účely a právne dôvody, ak sa takýchto osobných údajov týkajú.

 

 

Tieto zásady ochrany súkromia sú platné od 25. 5. 2018

 

Vo Frýdku-Místku dňa 25. 5. 2018